b2evolution

Flerspråklig, flerbruker, flerblog-system.

Versjon: 1.8.7

Tilgjengelige oversettelser for denne siden:

Konvertere fra Movable Type

Før du begynner, merk at noen av online-tjenestene som b2evolution tilbyr, krever at du godtar våre enkle Bruksvilkår.

Denne prosedyren har blitt testet med Movable Type versjon 2.661, men den burde også fungere med andre versjoner. Uansett kan du ikke skade noe ved å prøve...

  1. Bruk MTs eksportfunksjon til å lage en .TXT-fil som inneholder dine poster.
  2. Installer b2evolution på vanlig måte.
  3. Så snart b2evo er oppe og går, kopierer du din eksporterte .TXT-fil til /blogs/admin-mappen på din server.
  4. I administrasjonssidene, gå til 'Verktøy' og start MT-migrasjonsverktøyet.
  5. Følg instruksjonene på skjermen.
  6. Importering av postene dine vil bare ta noen få sekunder/minutter, avhengig av hvor mange poster du importerer.
offisielt nettsted · GNU GPL lisens · kontakt: François PLANQUE